தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றிய இணையத் தளம் அங்குரார்ப்பணம்

தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்தின் இணையத்தள அங்குரார்ப்பணம் நேற்று செவ்வாய்கிழமை கொழும்பு தமிழ்ச்சங்க சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள். Continue reading “தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றிய இணையத் தளம் அங்குரார்ப்பணம்”